Algemene voorwaarden van de wedstrijd

Algemene voorwaarden van de wedstrijd:

1. De promotor is: TravelGroep BV. (ondernemingsnummer 02096299)] met registreerd kantoor te John M. Keynesplein 12-46 1066 EP Amsterdam, Nederland.

2. De wedstrijd is toegankelijk voor inwoners uit Europa die 18 jaar of ouder zijn, met uitzondering van medewerkers van TravelGroep BV en hun naaste familieleden en iedereen die anderszins betrokken is bij de organisatie of jurering van de wedstrijd.

3. Er is geen inschrijfgeld en geen aankoop nodig om aan deze wedstrijd deel te nemen.

4. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft de deelnemer aan dat hij /zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

5. Informatie over deelname aan de wedstrijd vind je op Facebook en Instagram.

6. Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd. Meerdere inzendingen van dezelfde persoon worden gediskwalificeerd.

7. De sluitingsdatum voor deelname is 10-11-2023. Na deze datum zijn er geen verdere inzendingen voor de wedstrijd meer toegestaan.

8. Er kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor inzendingen die om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.

9. De regels van de wedstrijd en hoe je kunt deelnemen zijn als volgt:

10. De promotor behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onrust, overmacht of een daadwerkelijke of verwachte schending van enige toepasselijke wet of regelgeving of elk ander evenement buiten de controle van de promotor. Elke wijziging in de wedstrijd wordt zo snel mogelijk door de promotor aan de deelnemers meegedeeld.

11. De promotor is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige prijsgegevens die aan een deelnemer worden verstrekt door een derde partij die bij deze wedstrijd betrokken is.

12. De prijs bestaat uit twee tickets voor de wedstrijd tussen Barcelona en Girona op 10 december 2023. Er zullen twee winnaars zijn. Elke winnaar zal twee tickets winnen. Cash betalingen en andere alternatieven zijn niet beschikbaar. Er wordt geen geld of andere alternatieven aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een prijs te vervangen door een andere met een gelijkwaardige waarde.

13. Winnaars worden gekozen: willekeurig door middel van software, uit alle inzendingen die zijn ontvangen en geverifieerd door de promotor en/of zijn agenten door TravelGroep BV.

14. De winnaar wordt binnen 28 dagen na de deadline per e-mail en op Facebook op de hoogte gebracht. Als er geen contact met de winnaar kan worden opgenomen of de prijs niet binnen 14 dagen na kennisgeving kan worden opgeëist, behouden we ons het recht voor om de prijs van de winnaar in te trekken en een vervangende winnaar te kiezen.

15. De promotor deelt de winnaar mee wanneer en hoe de prijs kan worden opgehaald.

16. De beslissing van de promotor met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met de wedstrijd is definitief en hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

17. Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft een deelnemer aan dat hij/zij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

18. De wedstrijd en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en alle geschillen zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland.

19. De winnaar gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar naam en afbeelding in publiciteitsmateriaal, evenals met hun inzending. Alle persoonlijke gegevens met betrekking tot de winnaar of andere deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

20. De naam van de winnaar zal 28 dagen na de deadline beschikbaar zijn door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

21. Deelname aan de wedstrijd wordt beschouwd als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

22. Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Facebook, Instagram of enig ander sociaal netwerk. U verstrekt uw gegevens aan TravelGroep BV en niet aan een andere partij. De verstrekte informatie zal worden gebruikt in combinatie met het volgende privacybeleid dat te vinden is op https://www.voetbaltravel.nl/klantenservice/privacy-veiligheid/.

23. TravelGroep BV heeft het recht om, naar eigen goeddunken en op elk moment, deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, een dergelijke wijziging zal onmiddellijk van kracht worden na plaatsing op deze webpagina.

24. TravelGroep BV behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd te annuleren indien zich omstandigheden voordoen buiten haar macht.

25. Van alle deelnemers die meededen aan de wedstrijd van een van de merknamen van Travel Groep BV uit heel Europa, wint slechts één deelnemer de prijs.